suprjadki@gmail.com

+372 56 474 722free counters


     

 

Publikatsioonid:

 

Eesti vanausuliste käsitööd ja elatusalad

Raamatu autorid on Pavel Varunin, Eesti Vanausuliste Koguduse Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri ja Arengu Ühingu esimees ning Marina Kuvaitseva,Narva Muuseumi teadur.
Palju on muutunud sellest ajast, mil esiasukad hakkasid oma eluolu korraldama Peipsiveere kallastel. Mõned käsitööd ja tegevused kadusid või muutusid, mõned aga lihtsustusid ja ei olnud enam nii rasked. Paljud endised käsitööd on jäänud samaks ka tänapäeval.
Raamatust saab teada, millised käsitööd ja elatusalad olid tähtsad kõikide Eestis elavatele vanausulistele ja millistega tegelesid vaid need inimesed, kellel oli selleks kutsumus ja anne. Raamat tutvustab tööriistu, mis olid vajalikud igaks tööks, ja viisidega, mille abil saavutati edu. Huvitav on teada saada vanausuliste tegevuste ja tööriistade kohalikke nimetusi, samuti lahendada mõistatusi, mis kaasnevad raamatu igas jaos.
Väljaanne on erksalt illustreeritud vanausuliste käsikirjaliste ja trükiraamatute luboki traditsioonides Pavel Varunini poolt.
Raamat on mõeldud lastele, seepärast on selle juurde välja antud värviraamat. Kuid ka täiskasvanutele võib see väljaanne pakkuda huvi.
Таrtu, 2019. 52 lk.

 

Belaja lestovka. Eesti vanausuliste matusekombed.

Raamatu autor – SA Narva Muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva.
Raamatusse „Belaja lestovka“ on kogutud Eesti Peipsiveere ja Piirissaare elanike lood. Need olid kirja pandud autori poolt 1999-2017.aastatel toimunud Narva Muuseumi etnograafilistel ja folkloristlikel välitöödel Eestis elavate vanausuliste juures.
Raamat on jätkuks Eestis elavate vanausuliste kultuuripärandile (usuelu, kirjandus, keel, rahvaluule, köök) pühendatud monograafiatele. „Belaja lestovka“ on esimene raamat Baltikumi, Valgevene ja Poola vanausu ajaloo tundmaõppimiseks, mis käsitleb nende matusekombestikku minevikus ja muutuvas tänapäevas.
Raamat koosneb kolmest alaosast, kus jadamisi kirjeldatakse kogu kombestiku tegevusi. Esimeses osas „Surmaeelne tund“ räägitakse sellest kuidas vanad inimesed aimasid ette oma surma, milliseid õpetusi andsid oma kodustele, milline tähtsus on surija pihtimusel kiriklikuks matuseks. Teises osas „Surmatund“ käib jutt koduste tegemistest pärast lähedase surma: nende käitumisest ja surnu mahamatmise ettevalmistamisest, samuti matustest. Kolmas osa „Mälestamistund“ jutustab Peipsiveere vanausuliste matusepäeval peetud peitest ja ning surnute mälestamise traditsioonidest. Selle osa lõpetab materjal hingedest ja surmast rahva kujutlusvõimes ja vanausuliste suhtumisest unenägudesse surnutest.
Raamatu „Belaja lestovka“ kirjutamise idee kuulub Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu esimees Pavel Varuninile. Ta on ka raamatu kujundaja ja illustratsioonide autor, järgides vanausuliste käsikirjade ja vanade trükiste ning puulõigete (vene lubokid) traditsiooni. Raamatu vormistamisel on samuti kasutatud erinevatel perioodidel tehtud fotosid Peipsiveere vanausuliste isiklikest arhiividest.
Tartu, 2017. 496 lk.

 

Katame laua! Vanausuliste toidud

Raamatu autor – SA Narva Muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva. Eestikeelne väljaanne Marju Kõivupuu ja Igor Tõnuristi tõlkes. Vene keeles ilmus raamat 2010.aastal. Raamatu „Katame laua! Vanausuliste toidud“ aluseks said audiosalvestised Mustvee, Raja, Kükita, Tiheda, Kallaste ja Kolkja külaelanike vestlustest nende igapäevasest toiduga seotud kommetest ja toiduvalmistamise viisidest. Raamat erineb tunduvalt harjumuspärastest kokaraamatutest. Siin kirjeldatakse toidu valmistamist, lauakombeid ja söögirežiimi, kui ka peamisi perekondlikki (ristimine, pulmad, matused) ja kalendrikombestikke (jõulud, lihavõtted), andes hea ülevaate nii vanausuliste lauakommetest XX sajandil, kui ka nende igapäevaelust üldiselt.
Raamatu kunstiliseks kujundajaks on Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu esimees Pavel Varunin, kes on järginud vanausuliste käsikirjade ja vanade trükiste ning puulõigete (vene lubokid) traditsiooni.

Tartu, 2017. 342 lk.

 

Eesti vanausuliste vaimulikud värsid ja lemmiklaulud

Eesti vanausuliste vaimulikud värsid ja lemmiklaulud

Lauliku koostas – Marina Kuvaitseva on Narva Muuseumi teadur-folklorist.
See on Eesti teine vanausuliste rahvalaulude kogumik, mille aines on kogutud Peipsi läänekaldal elavate vanausuliste juurde toimunud folkloori- ja etnograafia-alastel välitöödel. Viimased toimusid Narva Muuseumi poolt aastatel 2008–2010. Esindatud on vaimulikud värsid, laste-, sõduri-, ringmängu ja tantsulaulud, linnaballaadid ja romansid

Neile lõi neumakirja Peterburi Nevski Vanausuliste Koguduse vanem Vladimir Šamarin.

Lauliku illustratsioonid on valminud primitiivses joonistusstiilis (lubok) Pavel Varunini poolt, kes on Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu juhatuse esimees ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu juhatuse esimees.

Narva, 2012. 120 lk.

 

Rahvamänge läbi aastaringi

Rahvamänge läbi aastaringi

Raamatu koostajaks on Narva Muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva. Rahvamängud kätkevad endas informatsiooni, mis pakub ettekujutust meie esivanemate argielust, eluviisist, tööst ja maailmavaatest. Mängud olid rahvapühade ja -kommete vältimatu osa. Raamatu eesmärk on näidata eesti ja vene rahvakultuuri sarnasusi läbi rahvamängude. Raamatus on väljas praktiliselt ühesuguste reeglite ja päris tihti ka ühesuguste nimetustega mängud. Väljaandes on lihtsad ja kergesti arusaadavad mängud, mis ei nõua erioskusi ega mingisugust inventari peale kõige lihtsama. Praktiliselt kõiki mänge võib mängida lastega alates 5. eluaastast.

Narva, 2012. 80 lk.

 

Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök.

Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök

Raamatu autor – Marina Kuvaitseva on Narva Muuseumi teadur-folklorist. Raamatus “Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök” antakse ülevaade vanausuliste peo- ja igapäevaköögist ning kalendri- (Jõulud, Lihavõtted) ja peretähtpäevade (ristsed, pulmad, matused) toitumistavadest. Raamatus on kasutatud Narva Muuseumi 1999 – 2008 ekspeditsioonidel (Mustvee, Raja, Kikita, Tiheda, Kallaste, Kolkja, Varnja) kogutud materjale vanausuliste meenutustest.

Toimetise kunstiline vormistus on teostatud käsikirja- ja vanatrükiraamatu ning lihtrahvaraamatu traditsioonides. Kujundas Pavel Varunin – Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendamisühingu esimees.

Tartu, 2010. 320 lk.

 

Kalender 2010

2010.aasta kalender

2010.aasta kalender vene pühadega, välja lastud ansambli Suprjadki 25ndaks juubeliks.
Kalendri unikaalsuseks on illustratsioonid, mis on tehtud Eesti Vanausuliste Ühingu ja Vanausuliste Ühingu nõukogu esimehe Pavel Varunini poolt. P. Varunini piltidel on kujutatud ansambli kõik liikmed, kelle kohta on ka koostatud värsiread.

Narva, 2009 PDF

 

Kallaste vanausuliste lemmiklaulud.

Kallaste vanausuliste lemmiklaulud

Eesti esimene vanausuliste rahvalaulude kogumik, kuhu on koondatud Narva Muuseumi poolt Kallastele korraldatud välitööde materjalid. Esindatud on vaimulikud värsid, hälli-, pulma- ja ringmängu laulud, linnaballaadid ja romansid. Kõik laulud on noodistatud ning laulikut ilmestavad Pavel Varunini loodud primitiivses stiilis joonistused. Lauliku koostas Marina Kuvaitseva.

Narva, 2008. 78 lk. PDF