free counters


     

Leningradi oblasti Slantsõ rajooni pulmakombestik

See on muusikaetendus, mis hõlmab pulmamängu kõige tähtsamaid rituaalseid tavandilisi tegevusi. Kõlavad pruudi itkemine ja Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Zagrivje, Monastõrjok ja Voronovo küladest kogutud laulud (Peterburi konservatooriumi välitöödel kogutud materjali põhjal).

Pulmakombestiku iga osa eel seletatakse lahti etendatavad rituaalid.

 

I. Pulma eelõhtu

• veimevaka valmistamine

• juuste lahti palmimine

• pruudi rituaalne saun

• pulmapuu (kuusekese) kaunistamine

• pruudi itkemine „igasse nelja ilmakaarde“

 

II. Laulatuspäev pruudi kodus:

• pruudile õnnistuse kaasa andmine

• pruudile kingituste andmine sugulaste poolt

• peigmehe pulmarongi  saabumine

• pruudi, pulmapuu (kuusekese), peigmehe koha  lunastamine

• pidutsemine

 

III. Laulatuspäev  peiu kodus:

• noorpaari vastuvõtmine laulatuselt

• noorpaari õnnistamine peigmehe vanemate poolt

• pruudi peakatte asendamine naise peakatte vastu

• pulmapidu koos eriliste lauludega noorpaarile ja külalistele

 

Pruudi ja peigmehe võib valida pealtvaatajate seast (sel juhul pruudi itkemist esitab   folklooriansambli liige).